[Index] [Next] [Last]

Elza - młody beagle z łagodnym zwężeniem tętnicy płucnej
Elza – young female beagle with mild pulmonic stenosis