[First] [Prev] [Index]    

Kaja - bokser z założonym aparatem holterowskim (do badania EKG metodą ciągłą przez 24h)
Kaja – female boxer during holter examination (24h ECG recording)