[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]


Nasza grupa z kursu echokardiograficznego ESAVS Advanced Echocardiography - Parma 2003 (tu wraz ze mnš)
Our group from ESAVS Advanced Echocardiography - Parma 2003 (here with me)