[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]

Razem z dr Magdą Garncarz i dr Bohdanem Kurskim po konferencji w Jasrzębiej Górze - czerwiec 2004
Together with dr Magdą Garncarz and dr Bohdanem Kurskim at the evening after the conference at Jastrzebia Gora, june 2004.